Széchenyi 2020 Európai Szociális Alap logo

közérdekű adatok_megismerésére_irányuló_kérelmek_intézésének_szabályzata.pdf


Megyaszó Község Önkormányzat

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Megyaszó Község Önkormányzat

2 fő családgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3718 Megyaszó, Dorgó út 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családsegítő munkakörbe tartozó szakmai munka végzése az 1997. évi XXXI. tv. alapján. Szociális, mentálhigiénés problémák, egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára szociális segítő munka biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. rész I/1. pontja szerinti családsegítő részére előírt képesítés,
  •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         gyermekjóléti vagy szociális területen szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  •         B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű használata, helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         szakmai önéletrajz, képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat és a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhessék, nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) bekezdésében található kizáró okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Megyaszó Község Önkormányzat címére történő megküldésével (3718 Megyaszó, Alkotmány út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57/2017. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő családgondozó.
  •         Elektronikus úton Lengyelné Bús Zita részére a megyaszo@hernadktv.hu E-mail címen keresztül
  •         Személyesen: Hajdú Istvánné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3718 Megyaszó, Alkotmány út 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         www.megyaszo.hu – 2017. január 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 16.

 

Sertéstartók tájékoztatása: 162-3 mell.

a kéményseprésről a lakosságnak