Magyar Falu Program logo Széchenyi 2020 Európai Szociális Alap logo

 

 

 

Iktatószám:M/1681-2/2020.

AJÁNLATTÉTELI  KIÍRÁS

Megyaszó Község Önkormányzata

3718 Megyaszó, Alkotmány út 2.

3718 Megyaszó, Alkotmány út 2.

Hajdú Istvánné

  • telefon:          47/350-027
  • e-mail:                    megyaszo@hernadktv.hu

Kapcsolattartó neve:                       Halászné Borza Izabella

Elérhetősége:  -telefon:         06/47-350-211

                         – e-mail:           mmkovoda@gmail.com

A beszerzés tárgya:

     
Sorszám Megnevezés  
1. I/a Félzsíros tej 0,2lit. 2,8%  
2. I/a Félzsíros tej 1/1 2,8% x
3. I/b Félzsíros ízesített tej(kakaó)0,2lit. 1,9%  
4. I/c Natúr joghurt 5kg  
5. I/c Natúr joghurt 175g  
6. I/c Gyümölcsleves/ízesített joghurt 125g  
7. II. Gyümölcsdarabos joghurt 125g  
 

A 2017. április 27-től hatályos óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján iskolatej és egyéb tejtermékek beszerzése az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében szereplő nevelési intézmény részére, az ott feltüntetett gyermek létszám, és az alábbi – az intézményben kiosztandó, a rendelet 4. §. (1) és (2) bekezdésének megfelelő – termékek körére vonatkozóan:

 

Szerződés típusa:  Szállítási szerződés

A szerződés időtartama:  2020/2021. tanév

Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:

Az ajánlattételi felhívás, a rendeletben meghatározott eljárás és minőségi előírások szerint, egy héten legfeljebb 4 nevelési napon, kedvezményezettenként és nevelési naponként legfeljebb 0,25 liter tejegyenértékkel megegyező mennyiségű tejtermék biztosítására, kiosztására irányul, melyek szállítását a Rendelet 3. sz. mellékletében foglalt szállítási szerződés mintának megfelelően kell írásban rögzíteni.

Az ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat, információkat, nyilatkozatokat dokumentumokat kell tartalmazniuk:

  1. ) A rendelet szerinti szállítási szerződés minta alapján a szállító neve, címe, adószáma,

képviselőjének neve, elérhetőségei, kapcsolattartó neve és elérhetőségei.

  1. ) Azon intézmények neve, címe, amelyek tekintetében a szállító vállalja a szállítást.

Amennyiben az adott intézmény tekintetében több telephely érintett, úgy mindegyik telephely címét fel kell tüntetni.

  1. ) A szállító nyilatkozata a Rendelet 10. §-ában foglalt pontozási rangsorolási

kritériumok tekintetében.

  1. ) Az ajánlattevő nyilatkozata, amennyiben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti,

hogy

  • az ajánlatban foglalt adatok és információk hitelesek, megfelelnek a valóságnak és
  • ajánlattevőnek tárgyévben lejárt adótartozása nincs.
  1. ) Ajánlatát úgy adja meg, hogy az a beszerzés tárgyában meghatározottakon túl

tartalmazza a 4. §. (1) bekezdésében foglalt elnevezést is.

Az ajánlatok benyújtásának módja:

  • Zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón.

levelezési címre: Megyaszó Község Önkormányzata, 3718 Megyaszó, Alkotmány út 2.

– A borítékon fel kell tüntetni:” Iskolatej ellátására ajánlat”

Ajánlattétel beérkezési határideje:      2020. május 12.

Ajánlatok bontása:                          2020.május 14.

Bontás helyszíne:                               3718 Megyaszó, Alkotmány út 2.

Az ajánlatok bontására tisztelettel meghívjuk az Ajánlattevőket!

Tájékoztatás:

Ajánlattevő egy adott intézmény vonatkozásában csak azon termékeket szerepeltetheti az ajánlatában, amelyeket az ajánlati kiírásban az adott intézmény kapcsán a fenntartó előír, egyéb termékeket nem tud figyelembe venni.

Ha egy adott nevelési-oktatási intézményben tanuló kedvezményezettek támogatott termékekkel való ellátásra több szállító tesz ajánlatot, akkor a szállítókat a rendelet 10. §-a alapján rangsorolni kell.

Ha egy nevelési-oktatási intézmény ellátására több szállító tesz ajánlatot, akkor az adott határidőn túl beérkezett ajánlatokat a fenntartó a kiválasztási eljárás során nem veheti figyelembe. Az ajánlatkérő csak olyan ajánlatot fogad el, ami minden 1.sz.mellékletben szereplő intézménybe, tagintézményébe kivétel nélkül vállalja a szállítást.

Megyaszó, 2020. április 30.

1.sz. mellékletMegyaszó Község Önkormányzata (székhelye: 3718 Megyaszó, Alkotmány út 2.)SorszámIntézmény neveSzékhely szerinti megyéjeSzékhely pontos címeSzállítási címOM azonosító számaKépviselője(Intézményvezető)1Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos ÓvodaB.-A.-Z.3718 Megyaszó, Monoki út 4.3718 Megyaszó, Monoki út 4.28824Halászné Borza Izabella2