LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
a téli rezsicsökkentés további végrehajtásával összefüggésben

Tisztelt Lakosok!

Az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek. (Gázszolgáltatási szerződéssel NEM rendelkező háztartások)

A fenti Kormányhatározat alapján háztartásokként egy igénybejelentés nyújtható be:

 

Az igénybejelentő nyilatkozat és az adatkezelési tájékoztató az önkormányzat honlapjáról letölthető (http://www.megyaszo.hu/) vagy az Önkormányzati Hivatalban – ügyfélfogadási időben átvehető

  1. 2018. október 15.napjáig (hétfőig) ügyfélfogadási időben.

Hétfő:8.00-16.00
Szerda:8.00-16.00
Péntek: 8.00 – 12.00

 

Az igénybejelentés benyújtására megadott határidő jogvesztő!

 

 

További információk:

  • Háztartásnak minősül ezen igénybejelentés szempontjából az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
  • Az igénylőnek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye kell legyen.
  • Nem felel meg a háztartás a feltételeknek, amennyiben a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben részesült.
  • A benyújtott igények jogosságát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrizheti szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálattal. Ha a vizsgálat eredményeképpen valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési vagy – minősítő körülmény fennállása esetén- büntető eljárást kell kezdeményeznie.

A benyújtott igényekkel kapcsolatos eljárás az alábbiak szerint alakul:

A beérkezett igényeket az önkormányzat 2018. október 15-ig továbbítja a Magyar Államkincstár felé. A Kormány 2018. október 31-ét követően dönt az önkormányzatonkénti támogatási összegről.

Az önkormányzat kiválasztja azon vállalkozást, ahol az igényelt fűtőanyagot majd át lehet venni. Az ügyfél részére az önkormányzat hivatalos igazolást állít ki, mellyel a kiválasztott vállalkozást kell felkeresni és átvenni a fűtőanyagot.

Megyaszó, 2018. augusztus 29.

Hajdú Istvánné sk.

polgármester