Tájékoztatás

a fenyőfa

szállítás rendjéről!

2020. január 6-tól 2020. január 31-ig

A kihelyezett fenyőfa a hétfői hulladékszállítási napokon kerül elszállításra

BMH B-A-Z Megyei  Hulladékgazdálkodási

Közszolgáltató Nonprofit Kft.