Széchenyi 2020 Európai Szociális Alap logo

TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló  191/2020. (V.8.) Korm.rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzőjéhez címzett a 4.§ (1) bekezdés szerinti bejelentéseket kizárólag az engedély@megyaszo.hu e-mail címen fogadjuk.

A Rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint az engedélyköteles tevékenység- az e rendeletben foglaltak kivételével – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az 5.§. (1) bekezdés szerinti ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

A Rendelet 5.§ (1) bekezdése kimondja, hogy az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül e rendelet tekintetében az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint e-mail útján megtett bejelentés is. Ha jogszabály az Ákr. szerinti kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha e rendelet alapján engedélyezésre került sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Kérjük tájékoztatásunkra és a 191/2020. (V.8.) Korm.rendeletre figyelemmel tegye meg ellenőrzött bejelentését!

 

Köszönjük közreműködését!

Megyaszó, 2020.05.14.

Kissné Bodnár Renáta

           jegyző