nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2021.(I.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2021-02-01 - 2021-02-02
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2021.(I.11.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 4/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megyaszó Község Önkormányzatának Polgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva,


a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 4/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete.


2.§ Ez a rendelet 2021. február 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Megyaszó, 2021. január 11.
     Hajdú Istvánné   sk                                                               Kissné Bodnár Renáta sk

      polgármester                                                                               jegyző

                                

A rendeletet kihirdettem: 2021. január 11.


Kissné Bodnár Renáta sk

          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2021. évi I.rendelet
241.8 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!