nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 10/2019.(XII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-17 - 2019-12-18
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 10/2019.(XII.16.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 9/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 9/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.


1.§


(1) A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 9/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén ennek 400%-át.


2.§


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Kissné Bodnár Renáta                                                                                            Hajdú Istvánné

jegyzői feladatok ellátásával                                                                                          polgármester

megbízott köztisztviselő
Kihirdetve: Megyaszó, 2019. december 16.


  

  Kissné Bodnár Renáta

jegyzői feladatok ellátásával

  megbízott köztisztviselő


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!