nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 -tól
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megyaszó Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A rendelet 2.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

      

         (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:módosított költségvetési bevételét

1.027.472.608,- Ft-ban

módosított költségvetési kiadását    

1.027.472.608,- Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

            felhalmozási

                    0,- Ft-ban

                    0,- Ft

                    0,- Ftállapítja meg.


(2) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


           321.093.192 Ft Önkormányzat működési támogatásai

           294.886.635 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

             33.797.128 Ft Működési bevételek

34.165.494 Ft Közhatalmi bevételek

             41.113.932 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

                  

           302.416.227 Ft Finanszírozási bevételek


A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


   899.941.422 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

          305.834.077 Ft

Személyi juttatások

            49.498.121 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

          200.090.323 Ft

Dologi kiadások

          218.514.814 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

          126.004.087 Ft

Egyéb működési célú kiadások


         116.911.140 Ft


Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

           29.539.444 Ft

Beruházások

           87.371.696 Ft

Felújítások

                           0 Ft

        -       ebből:  EU-s forrásból felújítás           10.620.046 Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §


  1. A rendelet 2.§ (2) bekezdése 1.1. melléklete helyébe az 1.1 melléklet lép.
  2. A rendelet 2.§ (3) bekezdése 1.2. melléklete helyébe az 1.2.,1.3.,1.4 melléklet lép.
  3. A rendelet 2.§ (4) bekezdése 2.1. és 2.2. melléklete helyébe a 2.1. és 2.2. melléklet lép.3. §


(1)       A rendelet 3.§ (6) bekezdése 8.1. …8.5. mellékletei helyébe a 5.1. ….5.5.    mellékletek lépnek.

4.§


(1)       Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)       A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


..............................................

.........................................

Lengyelné Bús Zita

jegyző

Hajdú Istvánné

polgármester
A rendelet kihirdetve 2019. május 29.Lengyelné Bús Zita

       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3 2019 ktgvmód.
384.91 KB
3 2019 ktgvmódmell.
1.03 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!