nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-12 -tól
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§


(1) A rendelet hatálya Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaira (a továbbiakban: képviselő) terjed ki.

 (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a főállású polgármesterre, társadalmi megbízatású alpolgármesterekre, akiknek a díjazásáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezik.


A tiszteletdíj mértéke

2.§


(1) A képviselőt havonta bruttó 15.000 Ft tiszteletdíj illeti meg.

(2) A települési képviselők bizottsági munkájukért külön tiszteletdíjban nem részesülnek.

(3) A bizottságok nem képviselő-testületi tagjai bizottsági munkájukért tiszteletdíjban nem részesülnek.

(4) A bizottsági elnök bizottságelnöki tevékenysége után külön tiszteletdíjat nem kap.

(5) A tiszteletdíjak kifizetésére utólag a tárgyfélévet követően kerül sor a tárgyfélévet követő hó 20-ig.

(6) A tiszteletdíjak pénzügyi fedezetét Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) által a mindenkori éves önkormányzati költségvetésében meghatározott előirányzat képezi.

(7) A megállapított tiszteletdíjak kifizetését a polgármester engedélyezi.3.§


A Képviselő-testület e rendeletben megállapított tiszteletdíj összegét az éves költségvetés készítése során – szükség szerint – felülvizsgálja és módosítja.Természetbeni juttatás

4. §


A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők részére természetbeni juttatást nem állapít meg.
Záró rendelkezések

5.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hajdú Istvánné

   polgármester


 Kissné Bodnár Renáta

                jegyző

Kihirdetési záradék:


Ez a rendelet 2020. március 11. napján került kihirdetésre.Csatolmányok

Megnevezés méret
3/2020. Rendelet
356.17 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!