nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 -tól
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

945 978 701 Ft

Költségvetési bevétellel895 681 296 Ft

Költségvetési kiadással


50 297 405 Ft

költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat, Közös Önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4.1, 4.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4.3., 4.4. és 4.5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.5. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
..........................................

.......................................

Lengyelné Bús Zita

jegyző

Hajdú Istvánné

polgármester

A rendelet kihirdetve: 2019. május 29.

Lengyelné Bús Zita

         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
4 2019 zársz.
164.28 KB
4 2019 zárszmell.
765 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!