nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 - 2019-05-31
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 6/2018. (V.29.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására  a következőket rendeli el:


1.§


A Rendelet 3.§ (1) bekezdés f) pontja hatályát veszti.2.§

A Rendelet 4.§ -a hatályát veszti.


3.§

(1) A Rendelet 6.§ (1) bekezdés  e) pontjában „hirdető berendezést” szövegrész törlésre kerül.

(2) A Rendelet 6.§ (1) bekezdés g) pontja hatályát veszti.

(3) A Rendelet 6.§ (2) bekezdése hatályát veszti.


4.§


A Rendelet 7.§ (1) bekezdés (a)-(c) pontja hatályát veszti.


5.§

A Rendelet 8.§ (1) bekezdés a), c)-e) pontja hatályát veszti.


6.§

A Rendelet 9.§-a hatályát veszti.7. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
           Hajdú Istvánné                                                            Lengyelné Bús Zita

             polgármester                                                                          jegyzőA rendelet kihirdetve:  2019. május 29.         Lengyelné Bús Zita

            j e g y z őCsatolmányok

Megnevezés méret
5 2019 közösségiegymód.
240.3 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!