nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2020.(IV.15.) rendelete
Hatályos:2020-04-16 -tól
Megyaszó Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2020.(IV.15.) rendelete
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2020. (III.11.) önkormányzati rendelete megerősítéséről

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Megyaszó Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat-és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörre tekintettel a következőket rendeli el:
1.      §


Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2020. március 11. napján meghozott, a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2020. (III.11.) önkormányzati rendeletet megerősítem.2.      §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Hajdú Istvánné sk                                                                                  Kissné Bodnár Renáta sk

 polgármester                                                                                                jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetve: 2020. április 15.Csatolmányok

Megnevezés méret
Megerősítő rendelet
215.75 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!