nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2020.(IV.15.) rendelete
Hatályos:2020-04-16 -tól
Megyaszó Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2020.(IV.15.) rendelete
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelete megerősítéséről

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Megyaszó Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat-és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörre tekintettel a következőket rendeli el:
  1. §


Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2020. március 11. napján meghozott, Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendeletet megerősítem.  1. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Hajdú Istvánné  sk                                                                                Kissné Bodnár Renáta sk

  polgármester                                                                                               jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetve: 2020. április 15.Csatolmányok

Megnevezés méret
Megerősítő rendelet
223.04 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!