Magyar Falu Program logo
Széchenyi 2020 Európai Szociális Alap logo

A kedvezményezett neve: Megyaszó Község Önkormányzata                       egész életen át tartó megyaszó c tábla generált

A projekt címe: Egész életen át a Harangod vidékén Megyaszón

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.7.3.-16-2017-00272

A szerződött támogatás összege: 30.127.836 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt ideje: 2018.07.01-2020.11.30.

A projekt megvalósulási helyszíne: Általános Művelődési Központ Megyaszó, 3718 Megyaszó, Hősök útja 1.

 

 

Megyaszó Község Önkormányzata 2017-ben pályázatot adott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” c. felhívásra.

 

A program keretében 30.127.836 Ft-ot nyert.

 

A projekt az alábbi céllal kerül megvalósításra:

 

Megyaszó településen:

 • a közoktatásban részt nem vevő/munkanélküli/inaktív, nagyrészt hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű felnőttek és fiatalok munkaerőpiacra vagy formális oktatásba történő belépésének/visszatérésének támogatása egész életen át tartó, nem formális és informális képzési formák és tevékenységek által

 

 • alapkompetenciák fejlesztése, új, innovatív tanulási lehetőségek megismertetése, azok későbbi hasznosítása

 

 

A projekt keretében 2018. augusztus és 2020.október között az alábbi nem formális, informális tanulási tevékenységek valósulnak meg:

 

 • fazekas tanfolyam
 • gyöngyfűző tanfolyam
 • foltvarró tanfolyam
 • számítástechnikai tanfolyam
 • háztartásvezetési, gazdálkodási ismeretek ismeretterjesztő előadássorozat
 • növényi kártevők a háztáji gazdaságokban ismeretterjesztő előadássorozat
 • kiskerti virágaink ismeretterjesztő előadássorozat
 • hogyan intézzük hivatalos ügyeinket? ismeretterjesztő előadássorozat
 • álláskeresési technikák műhelyfoglalkozás
 • kulcsképességek fejlesztése műhelyfoglalkozás
 • kiszámoló akadémia foglalkozássorozat
 • káros szenvedélyek foglalkozássorozat
 • a képzésekhez kapcsolódó szakmai látogatások
 • szakmai témanapok

 

 

 

A projekt várt eredményei:

 • megvalósul a projektbe bevontak képesség és készségfejlesztése, olyan ismeretanyaghoz jutnak, mely elősegíti a munkaerőpiacra/formális oktatásba történő be/visszalépésüket
 • újfajta közösségi élményeket szereznek
 • a megvalósító intézmény és a résztvevők között szorosabb kapcsolat alakul ki