Magyar Falu Program logo
Széchenyi 2020 Európai Szociális Alap logo

A kedvezményezett neve: Megyaszó Község Önkormányzata

A projekt címe: Kulturális múltidézés Megyaszón

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.2-16-2016-00222

A szerződött támogatás összege: 25.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt ideje: 2018.02.01-2020.01.31.

A projekt megvalósulási helyszíne: Megyaszói Általános Művelődési Központ 3718 Megyaszó, Hősök út 1.

 

 

Megyaszó Község Önkormányzata 2016-ban pályázatot adott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” c. felhívásra.

A program keretében 25.000.000 Ft-ot nyert.

A projekt az alábbi céllal került beadásra és megvalósításra:

Megyaszó településen és a kistérségben:

 • a közoktatásban részt vevő, nagyrészt hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek kulturális nevelésének támogatása tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális keretek között
 • hosszú távú együttműködés kialakítása a környező települések oktatási-nevelési intézményeivel

A projekt keretében 2018. február és 2019. december között az alábbi tanórán kívüli tevékenységek valósultak meg:

 • havi néptánc szakkör általános iskolásoknak
 • hagyományőrző-kézműves tábor általános iskolásoknak
 • témanapi kirándulások általános iskolásoknak
 • kulturális óra keretében dráma foglalkozások általános iskolásoknak
 • témanapi kézműves alkotó foglalkozások óvodásoknak

A projekt elért eredményei:

 • a projektbe bevont gyerekek olyan kulturális és művészeti neveléshez jutottak, amelyet sem a családi környezet, sem az iskolarendszerű oktatás nem tud biztosítani
 • készségeik, képességeik kibontakoztak
 • újfajta közösségi élményeket szereztek, motiváltabbakká váltak
 • a megvalósító intézmény és az együttműködő nevelési-oktatási intézmények között szorosabb kapcsolat alakult ki